Tài nguyên

Công cụ giao dịch

Tại ICM, chúng tôi liên tục cố gắng cung cấp các công cụ hỗ trợ bạn khi giao dịch. Điển hình là công cụ tính Pip giúp bạn tính toán giá trị của một pip tùy thuộc vào cặp tiền tệ và kích thước lot giao dịch của bạn.

Bạn cũng sẽ tìm thấy Công cụ tính điểm xoay dễ sử dụng và được thiết kế để tính toán các chỉ báo dự đoán chỉ trong vài giây. Ngoài ra, bạn có thể truy cập Lịch kinh tế của chúng tôi để theo dõi các sự kiện kinh tế thay đổi thị trường. Bạn có thể sử dụng tính năng Tín hiệu giao dịch trên nền tảng MT4, tính năng này giúp bạn theo dõi các chỉ báo tín hiệu của các nhà giao dịch khác cùng sử dụng hệ thống.

 

Lịch kinh tế

GMT+1 Loại tiền tệ Sự kiện Thực tế Dự báo Trước đó Quan trọng
00:01 GBP Rightmove House Price Index (MoM) 1.1%   1.5%
02:15 CNY China Loan Prime Rate 5Y (Apr) 3.95% 3.95% 3.95%
02:15 CNY PBoC Loan Prime Rate 3.45% 3.45% 3.45%
04:00 NZD Credit Card Spending (YoY) (Mar) 1.4%   2.1%
05:00 IDR Export Growth (YoY) (Mar) -4.19%   -9.60%
05:00 IDR Import Growth (YoY) (Mar) -12.76%   15.84%
05:00 IDR Trade Balance (Mar) 4.47B   0.83B
08:00 CHF M3 Money Supply (Mar) 1,136.9B   1,131.5B
10:00 EUR Government Budget to GDP -3.6%   -3.7%
10:00 EUR Government Debt to GDP 88.6%   90.8%
11:00 EUR German Buba Monthly Report      
11:00 EUR Eurogroup Meetings      
11:10 GBP Rightmove House Price Index (YoY) (Apr) 1.7%   0.8%
12:25 BRL BCB Focus Market Readout      
13:00 MXN Economic Activity (YoY) (Feb) 4.40%   1.90%
13:00 MXN Economic Activity (MoM) (Feb) 1.40%   -0.90%
13:30 USD Chicago Fed National Activity (Mar) 0.15 0.09 0.09
13:30 CAD IPPI (YoY) (Mar) -0.5%   -1.4%
13:30 CAD IPPI (MoM) (Mar) 0.8% 0.8% 1.1%
13:30 CAD New Housing Price Index (MoM) (Mar) 0.0% 0.1% 0.1%
13:30 CAD RMPI (YoY) (Mar) 0.8%   -4.7%
13:30 CAD RMPI (MoM) (Mar) 4.7% 2.9% 2.1%
14:00 EUR French 12-Month BTF Auction 3.474%   3.471%
14:00 EUR French 3-Month BTF Auction 3.825%   3.814%
14:00 EUR French 6-Month BTF Auction 3.710%   3.706%
15:00 EUR Consumer Confidence (Apr)   -14.7 -14.0 -14.9
16:30 USD 3-Month Bill Auction 5.255%   5.250%
16:30 USD 6-Month Bill Auction 5.160%   5.155%
16:30 EUR ECB President Lagarde Speaks         
22:00 KRW PPI (YoY) (Mar) 1.6%   1.5%
22:00 KRW PPI (MoM) (Mar) 0.2%   0.3%
GMT+1 Loại tiền tệ Sự kiện Thực tế Dự báo Trước đó Quan trọng
00:00 AUD Judo Bank Australia Manufacturing PMI (Apr)   49.9   47.3
00:00 AUD Judo Bank Australia Services PMI (Apr)   54.2   54.4
01:30 JPY au Jibun Bank Japan Manufacturing PMI (Apr)   49.9 48.0 48.2
01:30 JPY au Jibun Bank Japan Services PMI   54.6   54.1
04:35 JPY 2-Year JGB Auction 0.303%   0.187%
06:00 INR HSBC India Manufacturing PMI   59.1   59.1
06:00 INR HSBC India Services PMI   61.7   61.2
06:00 JPY BoJ Core CPI (YoY) 2.2%   2.3%
06:00 SGD Core CPI (YoY) (Mar) 3.10%   3.60%
06:00 SGD CPI (MoM) (Mar) -0.10%   1.10%
06:00 SGD CPI (YoY) (Mar) 2.7% 3.1% 3.4%
07:00 GBP Public Sector Net Borrowing (Mar) 11.02B 8.90B 8.60B
07:00 GBP Public Sector Net Cash Requirement (Mar) 20.739B   3.236B
08:00 ZAR Leading Indicators (Feb) 112.80%   110.80%
08:15 EUR HCOB France Manufacturing PMI (Apr)   44.9 46.9 46.2
08:15 EUR HCOB France Composite PMI (Apr)   49.9   48.3
08:15 EUR HCOB France Services PMI (Apr)   50.5 48.9 48.3
08:30 EUR HCOB Germany Composite PMI (Apr)   50.5 48.6 47.7
08:30 EUR HCOB Germany Manufacturing PMI (Apr)   42.2 42.8 41.9
08:30 EUR HCOB Germany Services PMI (Apr)   53.3 50.6 50.1
09:00 GBP MPC Member Haskel Speaks         
09:00 EUR HCOB Eurozone Manufacturing PMI (Apr)   45.6 46.5 46.1
09:00 EUR HCOB Eurozone Composite PMI (Apr)   51.4 50.8 50.3
09:00 EUR HCOB Eurozone Services PMI (Apr)   52.9 51.8 51.5
09:15 EUR ECB Supervisory Board Member Fernandez-Bollo Speaks         
09:30 GBP S&P Global/CIPS UK Composite PMI   54.0   52.8
09:30 GBP S&P Global/CIPS UK Manufacturing PMI   48.7 50.3 50.3
09:30 GBP S&P Global/CIPS UK Services PMI   54.9 53.0 53.1
09:30 HKD CPI (MoM) (Mar) 0.00%   0.40%
09:30 HKD CPI (YoY) (Mar) 2.00%   2.10%
10:25 EUR Italian 2-Year CTZ Auction 3.420%   3.310%
10:45 EUR German 2-Year Schatz Auction 2.910%   2.840%
11:00 EUR Eurogroup Meetings      
12:15 GBP BoE MPC Member Pill Speaks         
12:30 USD Building Permits 1.467M 1.458M 1.524M
12:30 USD Building Permits (MoM) -3.7% -4.3% 2.4%
12:30 EUR German Buba President Nagel Speaks         
13:55 USD Redbook (YoY) 5.3%   4.9%
14:45 USD S&P Global US Manufacturing PMI (Apr)   49.9 52.0 51.9
14:45 USD S&P Global Composite PMI (Apr)   50.9   52.1
14:45 USD S&P Global Services PMI (Apr)   50.9 52.0 51.7
15:00 USD New Home Sales (MoM) (Mar) 8.8%   -5.1%
15:00 USD New Home Sales (Mar) 693K 668K 637K
15:00 USD Richmond Manufacturing Index (Apr) -7 -7 -11
15:00 USD Richmond Manufacturing Shipments (Apr) -10   -14
15:00 USD Richmond Services Index (Apr) -13   -7
17:00 ZAR SARB Monetary Policy Review      
18:00 USD 2-Year Note Auction 4.898%   4.595%
21:30 USD API Weekly Crude Oil Stock -3.230M 1.800M 4.090M
22:00 KRW Consumer Confidence (Apr) 100.7   100.7
23:45 NZD Exports (Mar)     5.89B
23:45 NZD Imports (Mar)     6.11B
23:45 NZD Trade Balance (MoM) (Mar)   -505M -218M
23:45 NZD Trade Balance (YoY) (Mar)     -11,990M
GMT+1 Loại tiền tệ Sự kiện Thực tế Dự báo Trước đó Quan trọng
00:50 JPY Corporate Services Price Index (CSPI) (YoY)   2.1% 2.1%
02:30 AUD CPI (QoQ) (Q1)   0.8% 0.6%
02:30 AUD CPI (YoY) (Q1)   3.4% 4.1%
02:30 AUD CPI Index Number (Q1)     136.10
02:30 AUD Trimmed Mean CPI (QoQ) (Q1)   0.8% 0.8%
02:30 AUD Trimmed Mean CPI (YoY) (Q1)   3.8% 4.2%
02:30 AUD Monthly CPI Indicator (YoY) (Mar)   3.40% 3.40%
02:30 AUD Weighted mean CPI (YoY) (Q1)   4.1% 4.4%
02:30 AUD Weighted mean CPI (QoQ) (Q1)   0.9% 0.9%
08:00 EUR German Buba President Nagel Speaks         
08:20 IDR Loans (YoY) (Mar)     11.28%
08:30 IDR Interest Rate Decision   6.00% 6.00%
08:30 IDR Deposit Facility Rate (Apr)   5.25% 5.25%
08:30 IDR Lending Facility Rate (Apr)   6.75% 6.75%
09:00 EUR Italian Business Confidence (Apr)     88.6
09:00 EUR Italian Consumer Confidence (Apr)   96.9 96.5
09:00 CHF ZEW Expectations (Apr)     11.5
09:00 EUR German Business Expectations (Apr)   88.9 87.5
09:00 EUR German Current Assessment (Apr)   88.7 88.1
09:00 EUR German Ifo Business Climate Index (Apr)   88.9 87.8
09:15 EUR ECB Supervisory Board Member Tuominen Speaks         
10:10 EUR Italian 6-Month BOT Auction     3.765%
10:30 EUR German 10-Year Bund Auction     2.380%
10:30 EUR German Buba President Nagel Speaks         
11:00 GBP CBI Industrial Trends Orders (Apr)     -18
11:00 GBP CBI Industrial Trends Orders (Apr)   -16 -18
11:00 BRL FGV Consumer confidence (Apr)     91.3
11:00 EUR Eurogroup Meetings      
12:00 USD MBA 30-Year Mortgage Rate     7.13%
12:00 USD MBA Mortgage Applications (WoW)     3.3%
12:00 USD MBA Purchase Index     145.6
12:00 USD Mortgage Market Index     202.1
12:00 USD Mortgage Refinance Index     500.7
13:00 MXN 1st Half-Month Core CPI (Apr)   0.16% 0.33%
13:00 MXN 1st Half-Month CPI (Apr)   -0.03% 0.27%
13:30 USD Core Durable Goods Orders (MoM) (Mar)   0.3% 0.3%
13:30 USD Durable Goods Orders (MoM) (Mar)   2.5% 1.3%
13:30 USD Durables Excluding Defense (MoM) (Mar)     2.1%
13:30 USD Goods Orders Non Defense Ex Air (MoM) (Mar)   0.2% 0.7%
13:30 CAD Core Retail Sales (MoM) (Feb)   0.0% 0.5%
13:30 CAD Retail Sales (MoM) (Feb)   0.1% -0.3%
13:30 CAD Wholesale Sales (MoM)       0.0%
14:15 EUR ECB McCaul Speaks         
15:00 EUR ECB's Schnabel Speaks         
15:30 USD Crude Oil Inventories   1.700M 2.735M
15:30 USD EIA Refinery Crude Runs (WoW)     0.131M
15:30 USD Crude Oil Imports     -1.991M
15:30 USD Cushing Crude Oil Inventories     0.033M
15:30 USD Distillate Fuel Production     -0.038M
15:30 USD EIA Weekly Distillates Stocks   -0.900M -2.760M
15:30 USD Gasoline Production     -0.025M
15:30 USD Heating Oil Stockpiles     -0.714M
15:30 USD EIA Weekly Refinery Utilization Rates (WoW)     -0.2%
15:30 USD Gasoline Inventories   -1.400M -1.154M
17:30 USD Atlanta Fed GDPNow (Q1)     2.9% 2.9%
18:00 USD 5-Year Note Auction     4.235%
18:30 CAD BOC Summary of Deliberations      
18:30 BRL Foreign Exchange Flows     1.962B
22:00 KRW Manufacturing BSI Index (May)     74
GMT+1 Loại tiền tệ Sự kiện Thực tế Dự báo Trước đó Quan trọng
00:00 KRW GDP (YoY) (Q1)     2.4% 2.2%
00:00 KRW GDP (QoQ) (Q1)     0.6% 0.6%
00:50 JPY Foreign Bonds Buying     -1,005.9B
00:50 JPY Foreign Investments in Japanese Stocks     1,740.0B
05:00 IDR M2 Money Supply (YoY) (Mar)     5.30%
06:00 JPY Coincident Indicator (MoM)     -1.2%
06:00 JPY Leading Index (MoM)   2.3% -0.4%
06:00 JPY Leading Index   111.8 109.5
07:00 EUR GfK German Consumer Climate (May)   -25.9 -27.4
07:00 NOK Unemployment Rate (Mar)     3.6%
07:45 EUR French Business Survey (Apr)     102
08:00 EUR Spanish PPI (YoY)     -8.2%
08:00 EUR ECB's Schnabel Speaks         
09:00 EUR ECB Economic Bulletin      
09:30 HKD Exports (MoM) (Mar)     -0.8%
09:30 HKD Imports (MoM) (Mar)     -1.8%
09:30 HKD Trade Balance     -41.7B
10:30 ZAR PPI (MoM) (Mar)     0.5%
10:30 ZAR PPI (YoY) (Mar)     4.5%
11:00 GBP CBI Distributive Trades Survey (Apr)   5 2
11:00 EUR France Jobseekers Total     2,811.9K
12:30 BRL Current Account (USD) (Mar)     -4.37B
12:30 BRL Foreign direct investment (USD) (Mar)     5.01B
13:00 BRL BCB National Monetary Council Meeting      
13:30 USD Continuing Jobless Claims     1,812K
13:30 USD Core PCE Prices (Q1)       2.00%
13:30 USD GDP (QoQ) (Q1)     2.5% 3.4%
13:30 USD GDP Price Index (QoQ) (Q1)     3.0% 1.7%
13:30 USD GDP Sales (Q1)       3.9%
13:30 USD Goods Trade Balance (Mar)     -91.20B -91.84B
13:30 USD Initial Jobless Claims   215K 212K
13:30 USD Jobless Claims 4-Week Avg.     214.50K
13:30 USD PCE Prices (Q1)       1.8%
13:30 USD Real Consumer Spending (Q1)     2.8% 3.3%
13:30 USD Retail Inventories Ex Auto (Mar)       0.4%
13:30 USD Wholesale Inventories (MoM)     0.2% 0.5%
13:30 CAD Average Weekly Earnings (YoY) (Feb)     3.90%
14:30 BRL Federal Tax Revenue     186.50B
15:00 USD Pending Home Sales (MoM) (Mar)   0.9% 1.6%
15:00 USD Pending Home Sales Index (Mar)     75.6
15:30 USD Natural Gas Storage     50B
16:00 USD KC Fed Composite Index (Apr)     -7
16:00 USD KC Fed Manufacturing Index (Apr)     -9
16:15 EUR German Buba President Nagel Speaks         
16:30 USD 4-Week Bill Auction     5.280%
16:30 USD 8-Week Bill Auction     5.275%
16:45 EUR German Buba Mauderer Speaks         
18:00 USD 7-Year Note Auction     4.185%
18:30 BRL Foreign Exchange Flows     1.962B
21:30 USD Fed's Balance Sheet     7,406B
21:30 USD Reserve Balances with Federal Reserve Banks     3.330T
GMT+1 Loại tiền tệ Sự kiện Thực tế Dự báo Trước đó Quan trọng
00:01 GBP GfK Consumer Confidence (Apr)   -20 -21
00:30 JPY CPI Tokyo Ex Food & Energy (YoY) (Apr)   2.7% 2.9%
00:30 JPY Tokyo Core CPI (YoY) (Apr)   2.2% 2.4%
00:30 JPY Tokyo CPI (YoY) (Apr)   2.6% 2.6%
00:30 JPY CPI Tokyo Ex Food and Energy (MoM) (Apr)     0.2%
01:30 SGD URA Property Index (QoQ)     1.50%
02:30 AUD Export Price Index (QoQ) (Q1)     5.6%
02:30 AUD Import Price Index (QoQ) (Q1)   0.1% 1.1%
02:30 AUD PPI (YoY) (Q1)     4.1%
02:30 AUD PPI (QoQ) (Q1)     0.9%
03:30 JPY BoJ Monetary Policy Statement      
03:30 JPY BoJ Outlook Report (YoY)      
04:00 JPY BoJ Interest Rate Decision     0.10%
06:00 SGD Industrial Production (MoM) (Mar)   -8.8% 14.2%
06:00 SGD Industrial Production (YoY) (Mar)   -1.5% 3.8%
07:00 NOK Core Retail Sales (MoM) (Mar)     0.1%
07:30 JPY BoJ Press Conference         
07:45 EUR French Consumer Confidence (Apr)     91
08:00 EUR Spanish Retail Sales (YoY) (Mar)     1.9%
08:00 EUR Spanish Unemployment Rate (Q1)   11.70% 11.76%
09:00 CHF SNB Board Member Jordan Speaks         
09:00 EUR ECB's De Guindos Speaks         
09:00 EUR M3 Money Supply (YoY) (Mar)   0.5% 0.4%
09:00 EUR Loans to Non Financial Corporations (Mar)     0.4%
09:00 EUR Private Sector Loans (YoY)   0.3% 0.3%
12:30 INR FX Reserves, USD     643.16B
12:30 BRL Bank lending (MoM) (Mar)     0.2%
13:00 MXN Trade Balance (Mar)     -0.585B
13:00 MXN Trade Balance (USD) (Mar)     -1.610B
13:00 MXN Unemployment Rate (Mar)     2.60%
13:00 MXN Unemployment Rate n.s.a. (Mar)     2.50%
13:00 BRL Mid-Month CPI (YoY) (Apr)     4.14%
13:00 BRL Mid-Month CPI (MoM) (Apr)     0.36%
13:30 USD Core PCE Price Index (YoY) (Mar)   2.6% 2.8%
13:30 USD Core PCE Price Index (MoM) (Mar)   0.3% 0.3%
13:30 USD PCE Price index (YoY) (Mar)   2.6% 2.5%
13:30 USD PCE price index (MoM) (Mar)   0.3% 0.3%
13:30 USD Personal Income (MoM) (Mar)   0.5% 0.3%
13:30 USD Personal Spending (MoM) (Mar)   0.6% 0.8%
13:30 USD Real Personal Consumption (MoM) (Mar)     0.4%
13:30 CAD Manufacturing Sales (MoM)       0.7%
14:00 USD Dallas Fed PCE (Mar)     3.40%
15:00 USD Michigan 1-Year Inflation Expectations (Apr)   3.1% 2.9%
15:00 USD Michigan 5-Year Inflation Expectations (Apr)   3.0% 2.8%
15:00 USD Michigan Consumer Expectations (Apr)   77.0 77.4
15:00 USD Michigan Consumer Sentiment (Apr)   77.8 79.4
15:00 USD Michigan Current Conditions (Apr)   79.3 82.5
16:00 CAD Budget Balance (YoY) (Feb)     -25.70B
16:00 CAD Budget Balance (Feb)     -2.10B
17:30 USD Atlanta Fed GDPNow        
18:00 USD U.S. Baker Hughes Oil Rig Count     511
18:00 USD U.S. Baker Hughes Total Rig Count     619
18:00 BRL CAGED Net Payroll Jobs     306.11K
20:30 GBP CFTC GBP speculative net positions     8.6K
20:30 USD CFTC Aluminium speculative net positions     1.0K
20:30 USD CFTC Copper speculative net positions     47.6K
20:30 USD CFTC Corn speculative net positions     -204.9K
20:30 USD CFTC Crude Oil speculative net positions     290.5K
20:30 USD CFTC Gold speculative net positions     201.9K
20:30 USD CFTC Nasdaq 100 speculative net positions     8.5K
20:30 USD CFTC Natural Gas speculative net positions     -131.9K
20:30 USD CFTC S&P 500 speculative net positions     74.1K
20:30 USD CFTC Silver speculative net positions     53.4K
20:30 USD CFTC Soybeans speculative net positions     -171.9K
20:30 USD CFTC Wheat speculative net positions     -62.9K
20:30 CAD CFTC CAD speculative net positions     -82.8K
20:30 MXN CFTC MXN speculative net positions     127.7K
20:30 CHF CFTC CHF speculative net positions     -36.2K
20:30 AUD CFTC AUD speculative net positions     -101.1K
20:30 BRL CFTC BRL speculative net positions     0.9K
20:30 JPY CFTC JPY speculative net positions     -165.6K
20:30 NZD CFTC NZD speculative net positions     -11.7K
20:30 EUR CFTC EUR speculative net positions     12.2K
GMT+1 Loại tiền tệ Sự kiện Thực tế Dự báo Trước đó Quan trọng
02:30 CNY Chinese Industrial profit YTD (Mar)     10.2%

Máy chủ VPS dùng cho giao dịch ngoại hối

Máy chủ riêng ảo (VPS) của chúng tôi khả dụng cho tất cả khách hàng mới và hiện tại duy trì số dư tối thiểu là $4000 hoặc tương đương bằng EUR, GBP hoặc SGD trong tài khoản giao dịch. Cho phép các Robot tự giao dịch cài đặt và hoạt động liên tục 24 giờ một ngày, bất cứ khi nào thị trường mở cửa. VPS được cung cấp với sự hợp tác của Beeks FX, công ty hàng đầu thế giới về các giải pháp VPS. Nếu bạn là một nhà giao dịch ngoại hối và muốn truy cập vào một trong những dịch vụ VPS nhanh nhất trong ngành, vui lòng điền vào biểu mẫu bên dưới để tìm hiểu thêm.

CAPTCHA

Các tính năng chính

 • Miễn phí cho các tài khoản duy trì số dư $4000 hoặc tương đương bằng EUR, GBP hoặc SGD
 • Tăng tốc độ giao dịch
 • Không yêu cầu số lot đã giao dịch
 • Hỗ trợ kỹ thuật 24/7 trực tiếp với công ty đặt máy chủ
 • Tương thích với các Robot tự giao dịch
 • Có thể truy cập từ mọi nơi trên thế giới
 • Giảm độ trễ
 • Giảm trượt
 • Cải thiện số lượng tick

Thông số kỹ thuật

 • 1152 MB Ram
 • 1 vCPU
 • Ổ cứng 17gb
 • Windows 2012 (tối thiểu)

Pip là gì?

Pip là biến động giá tối thiểu của công cụ được định giá. Tại ICM, chúng tôi cung cấp định giá năm chữ số để cho phép khách hàng của chúng tôi được hưởng lợi từ việc tăng giá và biến động nhỏ hơn trên thị trường. Ví dụ, thay vì định giá với bốn chữ số. tức là EURUSD 1.3151/1.3153, chúng tôi định giá cặp này ở mức phí chênh lệch thấp hơn 1.3 là 1.31508 / 1.31524.

Lot là gì?

Lot ngoại hối là số lượng tiền tệ bạn mua hoặc bán. Ví dụ: nếu bạn giao dịch 100.000 đô la thì 100.000 đô là quy mô của giao dịch. Một lot ngoại hối miêu tả quy mô giao dịch ở một định dạng khác. Trong ví dụ này, một lot tiêu chuẩn sẽ đại diện cho 100.000 đồng tiền bất kỳ.

EUR 100,000 = 1 lot Euro tiêu chuẩn

ICM cung cấp đòn bẩy 1:200. Tuy nhiên, trong khi bạn có thể kiếm được lợi nhuận bằng cách sử dụng đòn bẩy, nó cũng có thể chống lại các nhà đầu tư. Ví dụ: nếu đồng tiền cơ bản của một trong các giao dịch của bạn di chuyển chống lại bạn, đòn bẩy sẽ làm tăng đáng kể các khoản lỗ tiềm năng. Để giúp giảm khả năng xảy ra tình huống như vậy, các nhà giao dịch ngoại hối thường thực hiện một phong cách giao dịch bao gồm việc sử dụng các lệnh dừng và lệnh giới hạn.

Để tăng độ chính xác, vui lòng đảm bảo các số đã nhập ở định dạng bắt buộc và bao gồm số lượng chữ số chính xác. Ví dụ: nếu EUR/USD được báo giá ở 5 chữ số thay vì 4.

Định dạng sai: 1.3151 / 1.3153

Định dạng đúng: 1.31508 / 1.31524

Để tính toán điểm xoay, bạn phải lấy giá Mở, Cao, Thấp và Đóng trong nền tảng MetaTrader 4, bằng cách sử dụng 'Crosshair' (dấu + ở góc trên cùng bên trái) và di chuyển nó trên biểu đồ.

Lệnh điều kiện là gì?

Trailing stop giới hạn mức cắt lỗ đi theo mức giá của lệnh mua hoặc bán. Khi cài đặt lệnh, điểm dừng cho phép các nhà giao dịch duy trì lệnh mở của họ và tiếp tục thu lợi nhuận miễn là giá di chuyển theo hướng mong muốn của họ. Sau khi các điểm dừng đã được cố định, chúng không cần phải được thay đổi theo cách thủ công, không giống như lệnh dừng lỗ.

Lệnh điều kiện có hoạt động khi ngoại tuyến không?

Khi một lệnh điều kiện đang được đặt, hãy đảm bảo rằng ứng dụng MetaTrader 4 đang chạy và thiết bị của bạn được kết nối với internet, vì thiết bị sẽ chỉ hoạt động khi bạn trực tuyến. Khi nền tảng giao dịch bị đóng, lệnh cắt lỗ của bạn sẽ bị hủy kích hoạt và lệnh cắt lỗ của bạn sẽ vẫn hoạt động nếu được đặt trước lệnh dừng.

Nếu bạn chưa quen với giao dịch ngoại hối, micro lots là một cách lý tưởng để bạn tham gia vào thị trường biến động nhanh và thú vị với doanh thu trên 5 nghìn tỷ đô một ngày. Trong giao dịch ngoại hối, kích thước hợp đồng tối thiểu cho một tài khoản micro là 0,01 lot, tương đương với 1.000 đơn vị tiền tệ cơ sở.

Tại ICM, mọi nhà giao dịch đều được đối xử bình đẳng bất kể quy mô tiền gửi của họ và chúng tôi cung cấp loại hình giao dịch này cho tất cả khách hàng, đồng thời có sẵn trên cả nền tảng MT4 demo và live của chúng tôi.

Chúng tôi luôn tìm kiếm những cách thức mới để cải thiện môi trường giao dịch của bạn và cung cấp các tiêu chuẩn dịch vụ cao nhất. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào, vui lòng liên hệ với nhóm Dịch vụ Khách hàng của chúng tôi.

Đăng ký tài khoản trực tiếp 

Tính năng chính

 • Bắt đầu và dừng theo dõi các nhà cung cấp tín hiệu sau vài phút
 • Bạn có thể ngừng theo dõi nhà cung cấp tín hiệu bất kỳ lúc nào
 • Theo dõi nhiều nhà giao dịch cùng một lúc để đa dạng hóa các chiến lược của bạn
 • Các giao dịch được liên kết trực tiếp với nền tảng của chính khách hàng và tiếp tục được thực hiện ngay cả khi họ ở xa hệ thống của mình
 • Có sẵn phiên bản demo miễn phí trước phát hành trực tiếp

Cách tiếp cận tín hiệu giao dịch

Trở thành nhà cung cấp tín hiệu

Các nhà giao dịch ICM chuyên nghiệp cũng có thể tùy chọn sử dụng các tín hiệu giao dịch của mình. Chỉ cần đăng ký trở thành "Người bán" tại đây bằng cách hoàn thành mẫu đăng ký. Sau khi hoàn tất, bạn có thể bán tín hiệu cho hàng nghìn người đăng ký trên khắp thế giới. Xin lưu ý, mặc dù không có chi phí đăng ký liên quan, nhưng sẽ mất 30 ngày để MetaQuotes xem xét lịch sử giao dịch của bạn trước khi khoản phí được thêm vào dịch vụ của bạn.

Vui lòng đọc hướng dẫn sử dụng hữu ích của chúng tôi để trở thành nhà cung cấp tín hiệu: Hướng dẫn người dùng

Các tín hiệu giao dịch có an toàn không?

Phần mềm MetaQuotes đảm bảo mỗi giao dịch có một chữ ký điện tử để ngăn giao dịch bị sao chép không chính xác. Các giao dịch được kích hoạt bởi tín hiệu của nhà cung cấp sẽ được sao chép trên tài khoản của người đăng ký để phản ánh các quy tắc quản lý tiền mà nhà cung cấp tín hiệu sử dụng. Các nhà cung cấp tín hiệu được trả một khoản phí thuê bao cố định hàng tháng.

Làm cách nào để chọn nhà cung cấp tín hiệu?

Nói chung, nếu một nhà cung cấp tín hiệu đã thực hiện 100 giao dịch trở lên thì đó có thể được xem là một tài khoản đang hoạt động. Khách hàng nên biết về tỷ lệ rủi ro drawdown, nếu mức thấp hơn 30% được cho là lý tưởng.

Cũng nên theo dõi các nhà cung cấp tín hiệu với tỷ lệ lợi nhuận ổn định. Tuy nhiên, nếu tỉ lệ lợi nhật đạt đến mức cao trong một khoảng thời gian ngắn, họ có thể giao dịch theo phương pháp rủi ro cao. Cũng nên theo dõi các nhà cung cấp tín hiệu với tốc độ tăng trưởng ổn định. Tuy nhiên, nếu tốc độ tăng trưởng đạt đến mức cao trong một khoảng thời gian ngắn, họ có thể giao dịch theo cách thức rủi ro cao. Cuối cùng, bạn sẽ nhận ra các tín hiệu có phí đáng tin cậy hơn về lâu dài. Nếu bạn chọn một bên cung cấp tín hiệu có phí để mua tín hiệu, bạn có thể tin tưởng rằng tín hiệu này đã được xác minh bởi MetaQuotes sau 30 ngày thử nghiệm. Đó là quy trình mà tất cả các nhà giao dịch phải làm nếu họ muốn thu phí cho các tín hiệu của họ.

Làm cách nào để quản lý rủi ro bằng các tín hiệu giao dịch?

Để quản lý rủi ro, hãy coi mỗi giao dịch như một giao dịch riêng lẻ và đảm bảo các thông số cũng được thiết lập để giảm thiểu rủi ro tiềm ẩn. Phát triển một chiến lược để quyết định lượng tài khoản của bạn sẽ được dành riêng cho từng nhà cung cấp tín hiệu. Đồng thời đảm bảo chiến lược chứa một kế hoạch thoát cùng với các quy tắc về thời điểm bạn sẽ ngừng theo dõi từng tín hiệu.

Lưu ý
MetaQuotes Software Corp là một công ty phát triển phần mềm bên thứ ba đáng tin cậy, tuy nhiên thông tin được cung cấp không nên được coi là lời khuyên giao dịch. ICM cung cấp cơ hội cho khách hàng theo dõi các tín hiệu giao dịch để hỗ trợ khách hàng trong các giao dịch của họ, tuy nhiên mỗi Nhà cung cấp Tín hiệu cần được đánh giá độc lập. ICM sẽ không nhận trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào, bao gồm nhưng không giới hạn, bất kỳ tổn thất lợi nhuận nào, có thể phát sinh trực tiếp hoặc gián tiếp từ việc sử dụng hoặc phụ thuộc vào thông tin đó.

 

cAlgo (cTrader Automate) là một giải pháp giao dịch theo thuật toán được tích hợp nguyên bản với cTrader, hoạt động trơn tru cùng với tất cả các chức năng khác của nền tảng. Các nhà giao dịch có thể xây dựng rô bốt giao dịch tự động và các chỉ báo tùy chỉnh bằng ngôn ngữ C# bằng cách sử dụng API cTrader, tất cả được xây dựng từ một nền tảng được trang bị các công cụ cần thiết để kiểm tra hiệu quả và tối ưu hóa các chiến lược giao dịch.

  CFD và Spot FX là các sản phẩm phức tạp có đòn bẩy nên rủi ro mất tiền nhanh. 71,31% tài khoản nhà đầu tư cá nhân bị thua lỗ khi giao dịch CFD với nhà cung cấp này. Bạn nên cân nhắc tìm hiểu rõ hoạt động của CFD và Spot FX và liệu bạn có đủ khả năng chấp nhận rủi ro mất tiền cao hay không. Đọc thêm
  Đọc thêm
  Mail Gọi điện Chat Whatsapp